Ontslag Ockhuizen

Uw werkgever in Ockhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ockhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ockhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ockhuizen. Uw werkgever in Ockhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ockhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ockhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ockhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ockhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ockhuizen of met bevallingsverlof bent in Ockhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ockhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ockhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ockhuizen
 • Als u in Ockhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ockhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ockhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ockhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ockhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ockhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ockhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ockhuizen. Uitzonderingen in Ockhuizen;
 • Als uw werkgever in Ockhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ockhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ockhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ockhuizen niet geschikt voor uw werk in Ockhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Ockhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ockhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ockhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ockhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ockhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Ockhuizen u eveneens wel ontslaan.