Ontslag Ochten

Uw werkgever in Ochten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ochten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ochten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ochten. Uw werkgever in Ochten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ochten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ochten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ochten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ochten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ochten of met bevallingsverlof bent in Ochten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ochten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ochten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ochten
 • Als u in Ochten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ochten wilt opnemen;
 • Omdat u in Ochten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ochten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ochten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ochten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ochten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ochten. Uitzonderingen in Ochten;
 • Als uw werkgever in Ochten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ochten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ochten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ochten niet geschikt voor uw werk in Ochten of
 • u functioneert niet voldoende in Ochten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ochten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ochten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ochten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ochten verblijft, dan mag uw werkgever in Ochten u eveneens wel ontslaan.