Ontslag Obdam

Uw werkgever in Obdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Obdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Obdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Obdam. Uw werkgever in Obdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Obdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Obdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Obdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Obdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Obdam of met bevallingsverlof bent in Obdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Obdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Obdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Obdam
 • Als u in Obdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Obdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Obdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Obdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Obdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Obdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Obdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Obdam. Uitzonderingen in Obdam;
 • Als uw werkgever in Obdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Obdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Obdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Obdam niet geschikt voor uw werk in Obdam of
 • u functioneert niet voldoende in Obdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Obdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Obdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Obdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Obdam verblijft, dan mag uw werkgever in Obdam u eveneens wel ontslaan.