Ontslag Obbicht

Uw werkgever in Obbicht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Obbicht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Obbicht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Obbicht. Uw werkgever in Obbicht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Obbicht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Obbicht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Obbicht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Obbicht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Obbicht of met bevallingsverlof bent in Obbicht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Obbicht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Obbicht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Obbicht
 • Als u in Obbicht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Obbicht wilt opnemen;
 • Omdat u in Obbicht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Obbicht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Obbicht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Obbicht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Obbicht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Obbicht. Uitzonderingen in Obbicht;
 • Als uw werkgever in Obbicht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Obbicht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Obbicht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Obbicht niet geschikt voor uw werk in Obbicht of
 • u functioneert niet voldoende in Obbicht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Obbicht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Obbicht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Obbicht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Obbicht verblijft, dan mag uw werkgever in Obbicht u eveneens wel ontslaan.