Ontslag Nykleaster

Uw werkgever in Nykleaster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nykleaster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nykleaster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nykleaster. Uw werkgever in Nykleaster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nykleaster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nykleaster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nykleaster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nykleaster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nykleaster of met bevallingsverlof bent in Nykleaster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nykleaster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nykleaster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nykleaster
 • Als u in Nykleaster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nykleaster wilt opnemen;
 • Omdat u in Nykleaster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nykleaster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nykleaster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nykleaster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nykleaster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nykleaster. Uitzonderingen in Nykleaster;
 • Als uw werkgever in Nykleaster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nykleaster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nykleaster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nykleaster niet geschikt voor uw werk in Nykleaster of
 • u functioneert niet voldoende in Nykleaster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nykleaster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nykleaster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nykleaster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nykleaster verblijft, dan mag uw werkgever in Nykleaster u eveneens wel ontslaan.