Ontslag Nutter

Uw werkgever in Nutter mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nutter zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nutter

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nutter. Uw werkgever in Nutter mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nutter arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nutter niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nutter te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nutter u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nutter of met bevallingsverlof bent in Nutter.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nutter kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nutter die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nutter
 • Als u in Nutter lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nutter wilt opnemen;
 • Omdat u in Nutter lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nutter lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nutter wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nutter op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nutter

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nutter. Uitzonderingen in Nutter;
 • Als uw werkgever in Nutter bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nutter aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nutter gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nutter niet geschikt voor uw werk in Nutter of
 • u functioneert niet voldoende in Nutter.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nutter

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nutter niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nutter of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nutter verblijft, dan mag uw werkgever in Nutter u eveneens wel ontslaan.