Ontslag Nuth

Uw werkgever in Nuth mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nuth zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nuth

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nuth. Uw werkgever in Nuth mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nuth arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nuth niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nuth te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nuth u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nuth of met bevallingsverlof bent in Nuth.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nuth kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nuth die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nuth
 • Als u in Nuth lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nuth wilt opnemen;
 • Omdat u in Nuth lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nuth lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nuth wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nuth op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nuth

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nuth. Uitzonderingen in Nuth;
 • Als uw werkgever in Nuth bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nuth aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nuth gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nuth niet geschikt voor uw werk in Nuth of
 • u functioneert niet voldoende in Nuth.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nuth

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nuth niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nuth of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nuth verblijft, dan mag uw werkgever in Nuth u eveneens wel ontslaan.