Ontslag Nunspeet

Uw werkgever in Nunspeet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nunspeet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nunspeet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nunspeet. Uw werkgever in Nunspeet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nunspeet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nunspeet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nunspeet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nunspeet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nunspeet of met bevallingsverlof bent in Nunspeet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nunspeet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nunspeet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nunspeet
 • Als u in Nunspeet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nunspeet wilt opnemen;
 • Omdat u in Nunspeet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nunspeet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nunspeet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nunspeet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nunspeet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nunspeet. Uitzonderingen in Nunspeet;
 • Als uw werkgever in Nunspeet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nunspeet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nunspeet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nunspeet niet geschikt voor uw werk in Nunspeet of
 • u functioneert niet voldoende in Nunspeet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nunspeet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nunspeet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nunspeet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nunspeet verblijft, dan mag uw werkgever in Nunspeet u eveneens wel ontslaan.