Ontslag Nunhem

Uw werkgever in Nunhem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nunhem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nunhem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nunhem. Uw werkgever in Nunhem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nunhem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nunhem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nunhem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nunhem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nunhem of met bevallingsverlof bent in Nunhem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nunhem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nunhem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nunhem
 • Als u in Nunhem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nunhem wilt opnemen;
 • Omdat u in Nunhem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nunhem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nunhem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nunhem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nunhem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nunhem. Uitzonderingen in Nunhem;
 • Als uw werkgever in Nunhem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nunhem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nunhem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nunhem niet geschikt voor uw werk in Nunhem of
 • u functioneert niet voldoende in Nunhem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nunhem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nunhem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nunhem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nunhem verblijft, dan mag uw werkgever in Nunhem u eveneens wel ontslaan.