Ontslag Nummer eén

Uw werkgever in Nummer eén mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nummer eén zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nummer eén

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nummer eén. Uw werkgever in Nummer eén mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nummer eén arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nummer eén niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nummer eén te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nummer eén u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nummer eén of met bevallingsverlof bent in Nummer eén.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nummer eén kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nummer eén die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nummer eén
 • Als u in Nummer eén lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nummer eén wilt opnemen;
 • Omdat u in Nummer eén lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nummer eén lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nummer eén wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nummer eén op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nummer eén

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nummer eén. Uitzonderingen in Nummer eén;
 • Als uw werkgever in Nummer eén bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nummer eén aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nummer eén gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nummer eén niet geschikt voor uw werk in Nummer eén of
 • u functioneert niet voldoende in Nummer eén.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nummer eén

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nummer eén niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nummer eén of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nummer eén verblijft, dan mag uw werkgever in Nummer eén u eveneens wel ontslaan.