Ontslag Numero dertien

Uw werkgever in Numero dertien mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Numero dertien zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Numero dertien

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Numero dertien. Uw werkgever in Numero dertien mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Numero dertien arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Numero dertien niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Numero dertien te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Numero dertien u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Numero dertien of met bevallingsverlof bent in Numero dertien.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Numero dertien kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Numero dertien die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Numero dertien
 • Als u in Numero dertien lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Numero dertien wilt opnemen;
 • Omdat u in Numero dertien lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Numero dertien lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Numero dertien wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Numero dertien op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Numero dertien

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Numero dertien. Uitzonderingen in Numero dertien;
 • Als uw werkgever in Numero dertien bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Numero dertien aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Numero dertien gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Numero dertien niet geschikt voor uw werk in Numero dertien of
 • u functioneert niet voldoende in Numero dertien.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Numero dertien

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Numero dertien niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Numero dertien of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Numero dertien verblijft, dan mag uw werkgever in Numero dertien u eveneens wel ontslaan.