Ontslag Numansdorp

Uw werkgever in Numansdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Numansdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Numansdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Numansdorp. Uw werkgever in Numansdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Numansdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Numansdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Numansdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Numansdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Numansdorp of met bevallingsverlof bent in Numansdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Numansdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Numansdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Numansdorp
 • Als u in Numansdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Numansdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Numansdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Numansdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Numansdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Numansdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Numansdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Numansdorp. Uitzonderingen in Numansdorp;
 • Als uw werkgever in Numansdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Numansdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Numansdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Numansdorp niet geschikt voor uw werk in Numansdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Numansdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Numansdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Numansdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Numansdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Numansdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Numansdorp u eveneens wel ontslaan.