Ontslag Nuland

Uw werkgever in Nuland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nuland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nuland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nuland. Uw werkgever in Nuland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nuland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nuland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nuland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nuland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nuland of met bevallingsverlof bent in Nuland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nuland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nuland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nuland
 • Als u in Nuland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nuland wilt opnemen;
 • Omdat u in Nuland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nuland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nuland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nuland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nuland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nuland. Uitzonderingen in Nuland;
 • Als uw werkgever in Nuland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nuland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nuland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nuland niet geschikt voor uw werk in Nuland of
 • u functioneert niet voldoende in Nuland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nuland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nuland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nuland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nuland verblijft, dan mag uw werkgever in Nuland u eveneens wel ontslaan.