Ontslag Nuis

Uw werkgever in Nuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nuis. Uw werkgever in Nuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nuis of met bevallingsverlof bent in Nuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nuis
 • Als u in Nuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Nuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nuis. Uitzonderingen in Nuis;
 • Als uw werkgever in Nuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nuis niet geschikt voor uw werk in Nuis of
 • u functioneert niet voldoende in Nuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nuis verblijft, dan mag uw werkgever in Nuis u eveneens wel ontslaan.