Ontslag Nuil

Uw werkgever in Nuil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nuil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nuil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nuil. Uw werkgever in Nuil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nuil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nuil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nuil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nuil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nuil of met bevallingsverlof bent in Nuil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nuil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nuil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nuil
 • Als u in Nuil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nuil wilt opnemen;
 • Omdat u in Nuil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nuil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nuil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nuil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nuil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nuil. Uitzonderingen in Nuil;
 • Als uw werkgever in Nuil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nuil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nuil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nuil niet geschikt voor uw werk in Nuil of
 • u functioneert niet voldoende in Nuil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nuil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nuil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nuil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nuil verblijft, dan mag uw werkgever in Nuil u eveneens wel ontslaan.