Ontslag Nuijeneind

Uw werkgever in Nuijeneind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nuijeneind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nuijeneind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nuijeneind. Uw werkgever in Nuijeneind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nuijeneind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nuijeneind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nuijeneind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nuijeneind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nuijeneind of met bevallingsverlof bent in Nuijeneind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nuijeneind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nuijeneind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nuijeneind
 • Als u in Nuijeneind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nuijeneind wilt opnemen;
 • Omdat u in Nuijeneind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nuijeneind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nuijeneind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nuijeneind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nuijeneind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nuijeneind. Uitzonderingen in Nuijeneind;
 • Als uw werkgever in Nuijeneind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nuijeneind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nuijeneind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nuijeneind niet geschikt voor uw werk in Nuijeneind of
 • u functioneert niet voldoende in Nuijeneind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nuijeneind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nuijeneind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nuijeneind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nuijeneind verblijft, dan mag uw werkgever in Nuijeneind u eveneens wel ontslaan.