Ontslag Nuenen

Uw werkgever in Nuenen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nuenen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nuenen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nuenen. Uw werkgever in Nuenen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nuenen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nuenen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nuenen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nuenen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nuenen of met bevallingsverlof bent in Nuenen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nuenen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nuenen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nuenen
 • Als u in Nuenen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nuenen wilt opnemen;
 • Omdat u in Nuenen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nuenen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nuenen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nuenen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nuenen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nuenen. Uitzonderingen in Nuenen;
 • Als uw werkgever in Nuenen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nuenen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nuenen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nuenen niet geschikt voor uw werk in Nuenen of
 • u functioneert niet voldoende in Nuenen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nuenen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nuenen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nuenen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nuenen verblijft, dan mag uw werkgever in Nuenen u eveneens wel ontslaan.