Ontslag Notter

Uw werkgever in Notter mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Notter zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Notter

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Notter. Uw werkgever in Notter mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Notter arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Notter niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Notter te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Notter u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Notter of met bevallingsverlof bent in Notter.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Notter kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Notter die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Notter
 • Als u in Notter lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Notter wilt opnemen;
 • Omdat u in Notter lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Notter lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Notter wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Notter op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Notter

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Notter. Uitzonderingen in Notter;
 • Als uw werkgever in Notter bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Notter aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Notter gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Notter niet geschikt voor uw werk in Notter of
 • u functioneert niet voldoende in Notter.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Notter

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Notter niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Notter of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Notter verblijft, dan mag uw werkgever in Notter u eveneens wel ontslaan.