Ontslag Notsel

Uw werkgever in Notsel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Notsel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Notsel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Notsel. Uw werkgever in Notsel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Notsel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Notsel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Notsel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Notsel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Notsel of met bevallingsverlof bent in Notsel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Notsel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Notsel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Notsel
 • Als u in Notsel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Notsel wilt opnemen;
 • Omdat u in Notsel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Notsel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Notsel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Notsel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Notsel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Notsel. Uitzonderingen in Notsel;
 • Als uw werkgever in Notsel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Notsel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Notsel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Notsel niet geschikt voor uw werk in Notsel of
 • u functioneert niet voldoende in Notsel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Notsel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Notsel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Notsel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Notsel verblijft, dan mag uw werkgever in Notsel u eveneens wel ontslaan.