Ontslag Notendaal

Uw werkgever in Notendaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Notendaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Notendaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Notendaal. Uw werkgever in Notendaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Notendaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Notendaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Notendaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Notendaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Notendaal of met bevallingsverlof bent in Notendaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Notendaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Notendaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Notendaal
 • Als u in Notendaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Notendaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Notendaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Notendaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Notendaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Notendaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Notendaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Notendaal. Uitzonderingen in Notendaal;
 • Als uw werkgever in Notendaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Notendaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Notendaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Notendaal niet geschikt voor uw werk in Notendaal of
 • u functioneert niet voldoende in Notendaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Notendaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Notendaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Notendaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Notendaal verblijft, dan mag uw werkgever in Notendaal u eveneens wel ontslaan.