Ontslag Norgervaart

Uw werkgever in Norgervaart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Norgervaart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Norgervaart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Norgervaart. Uw werkgever in Norgervaart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Norgervaart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Norgervaart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Norgervaart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Norgervaart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Norgervaart of met bevallingsverlof bent in Norgervaart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Norgervaart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Norgervaart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Norgervaart
 • Als u in Norgervaart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Norgervaart wilt opnemen;
 • Omdat u in Norgervaart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Norgervaart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Norgervaart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Norgervaart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Norgervaart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Norgervaart. Uitzonderingen in Norgervaart;
 • Als uw werkgever in Norgervaart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Norgervaart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Norgervaart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Norgervaart niet geschikt voor uw werk in Norgervaart of
 • u functioneert niet voldoende in Norgervaart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Norgervaart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Norgervaart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Norgervaart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Norgervaart verblijft, dan mag uw werkgever in Norgervaart u eveneens wel ontslaan.