Ontslag Norg

Uw werkgever in Norg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Norg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Norg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Norg. Uw werkgever in Norg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Norg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Norg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Norg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Norg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Norg of met bevallingsverlof bent in Norg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Norg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Norg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Norg
 • Als u in Norg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Norg wilt opnemen;
 • Omdat u in Norg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Norg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Norg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Norg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Norg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Norg. Uitzonderingen in Norg;
 • Als uw werkgever in Norg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Norg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Norg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Norg niet geschikt voor uw werk in Norg of
 • u functioneert niet voldoende in Norg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Norg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Norg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Norg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Norg verblijft, dan mag uw werkgever in Norg u eveneens wel ontslaan.