Ontslag Nootdorp

Uw werkgever in Nootdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nootdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nootdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nootdorp. Uw werkgever in Nootdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nootdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nootdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nootdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nootdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nootdorp of met bevallingsverlof bent in Nootdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nootdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nootdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nootdorp
 • Als u in Nootdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nootdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Nootdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nootdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nootdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nootdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nootdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nootdorp. Uitzonderingen in Nootdorp;
 • Als uw werkgever in Nootdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nootdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nootdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nootdorp niet geschikt voor uw werk in Nootdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Nootdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nootdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nootdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nootdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nootdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Nootdorp u eveneens wel ontslaan.