Ontslag Noordzijde

Uw werkgever in Noordzijde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordzijde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordzijde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordzijde. Uw werkgever in Noordzijde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordzijde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordzijde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordzijde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordzijde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordzijde of met bevallingsverlof bent in Noordzijde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordzijde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordzijde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordzijde
 • Als u in Noordzijde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordzijde wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordzijde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordzijde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordzijde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordzijde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordzijde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordzijde. Uitzonderingen in Noordzijde;
 • Als uw werkgever in Noordzijde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordzijde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordzijde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordzijde niet geschikt voor uw werk in Noordzijde of
 • u functioneert niet voldoende in Noordzijde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordzijde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordzijde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordzijde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordzijde verblijft, dan mag uw werkgever in Noordzijde u eveneens wel ontslaan.