Ontslag Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd

Uw werkgever in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd. Uw werkgever in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd of met bevallingsverlof bent in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd
 • Als u in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd. Uitzonderingen in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd;
 • Als uw werkgever in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd niet geschikt voor uw werk in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd of
 • u functioneert niet voldoende in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd verblijft, dan mag uw werkgever in Noordwolde-zuid /noardwâlde-súd u eveneens wel ontslaan.