Ontslag Noordwolde /noardwâlde

Uw werkgever in Noordwolde /noardwâlde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordwolde /noardwâlde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordwolde /noardwâlde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordwolde /noardwâlde. Uw werkgever in Noordwolde /noardwâlde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordwolde /noardwâlde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordwolde /noardwâlde niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordwolde /noardwâlde te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordwolde /noardwâlde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordwolde /noardwâlde of met bevallingsverlof bent in Noordwolde /noardwâlde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordwolde /noardwâlde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordwolde /noardwâlde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordwolde /noardwâlde
 • Als u in Noordwolde /noardwâlde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordwolde /noardwâlde wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordwolde /noardwâlde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordwolde /noardwâlde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordwolde /noardwâlde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordwolde /noardwâlde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordwolde /noardwâlde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordwolde /noardwâlde. Uitzonderingen in Noordwolde /noardwâlde;
 • Als uw werkgever in Noordwolde /noardwâlde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordwolde /noardwâlde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordwolde /noardwâlde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordwolde /noardwâlde niet geschikt voor uw werk in Noordwolde /noardwâlde of
 • u functioneert niet voldoende in Noordwolde /noardwâlde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordwolde /noardwâlde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordwolde /noardwâlde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordwolde /noardwâlde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordwolde /noardwâlde verblijft, dan mag uw werkgever in Noordwolde /noardwâlde u eveneens wel ontslaan.