Ontslag Noordwolde

Uw werkgever in Noordwolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordwolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordwolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordwolde. Uw werkgever in Noordwolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordwolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordwolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordwolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordwolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordwolde of met bevallingsverlof bent in Noordwolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordwolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordwolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordwolde
 • Als u in Noordwolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordwolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordwolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordwolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordwolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordwolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordwolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordwolde. Uitzonderingen in Noordwolde;
 • Als uw werkgever in Noordwolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordwolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordwolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordwolde niet geschikt voor uw werk in Noordwolde of
 • u functioneert niet voldoende in Noordwolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordwolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordwolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordwolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordwolde verblijft, dan mag uw werkgever in Noordwolde u eveneens wel ontslaan.