Ontslag Noordwijkerhout

Uw werkgever in Noordwijkerhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordwijkerhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordwijkerhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordwijkerhout. Uw werkgever in Noordwijkerhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordwijkerhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordwijkerhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordwijkerhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordwijkerhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordwijkerhout of met bevallingsverlof bent in Noordwijkerhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordwijkerhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordwijkerhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordwijkerhout
 • Als u in Noordwijkerhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordwijkerhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordwijkerhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordwijkerhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordwijkerhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordwijkerhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordwijkerhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordwijkerhout. Uitzonderingen in Noordwijkerhout;
 • Als uw werkgever in Noordwijkerhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordwijkerhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordwijkerhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordwijkerhout niet geschikt voor uw werk in Noordwijkerhout of
 • u functioneert niet voldoende in Noordwijkerhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordwijkerhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordwijkerhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordwijkerhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordwijkerhout verblijft, dan mag uw werkgever in Noordwijkerhout u eveneens wel ontslaan.