Ontslag Noordwijk-binnen

Uw werkgever in Noordwijk-binnen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordwijk-binnen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordwijk-binnen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordwijk-binnen. Uw werkgever in Noordwijk-binnen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordwijk-binnen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordwijk-binnen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordwijk-binnen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordwijk-binnen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordwijk-binnen of met bevallingsverlof bent in Noordwijk-binnen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordwijk-binnen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordwijk-binnen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordwijk-binnen
 • Als u in Noordwijk-binnen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordwijk-binnen wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordwijk-binnen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordwijk-binnen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordwijk-binnen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordwijk-binnen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordwijk-binnen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordwijk-binnen. Uitzonderingen in Noordwijk-binnen;
 • Als uw werkgever in Noordwijk-binnen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordwijk-binnen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordwijk-binnen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordwijk-binnen niet geschikt voor uw werk in Noordwijk-binnen of
 • u functioneert niet voldoende in Noordwijk-binnen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordwijk-binnen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordwijk-binnen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordwijk-binnen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordwijk-binnen verblijft, dan mag uw werkgever in Noordwijk-binnen u eveneens wel ontslaan.