Ontslag Noordwijk aan zee

Uw werkgever in Noordwijk aan zee mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordwijk aan zee zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordwijk aan zee

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordwijk aan zee. Uw werkgever in Noordwijk aan zee mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordwijk aan zee arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordwijk aan zee niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordwijk aan zee te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordwijk aan zee u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordwijk aan zee of met bevallingsverlof bent in Noordwijk aan zee.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordwijk aan zee kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordwijk aan zee die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordwijk aan zee
 • Als u in Noordwijk aan zee lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordwijk aan zee wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordwijk aan zee lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordwijk aan zee lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordwijk aan zee wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordwijk aan zee op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordwijk aan zee

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordwijk aan zee. Uitzonderingen in Noordwijk aan zee;
 • Als uw werkgever in Noordwijk aan zee bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordwijk aan zee aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordwijk aan zee gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordwijk aan zee niet geschikt voor uw werk in Noordwijk aan zee of
 • u functioneert niet voldoende in Noordwijk aan zee.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordwijk aan zee

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordwijk aan zee niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordwijk aan zee of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordwijk aan zee verblijft, dan mag uw werkgever in Noordwijk aan zee u eveneens wel ontslaan.