Ontslag Noordwijk

Uw werkgever in Noordwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordwijk. Uw werkgever in Noordwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordwijk of met bevallingsverlof bent in Noordwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordwijk
 • Als u in Noordwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordwijk. Uitzonderingen in Noordwijk;
 • Als uw werkgever in Noordwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordwijk niet geschikt voor uw werk in Noordwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Noordwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Noordwijk u eveneens wel ontslaan.