Ontslag Noordwelle

Uw werkgever in Noordwelle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordwelle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordwelle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordwelle. Uw werkgever in Noordwelle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordwelle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordwelle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordwelle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordwelle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordwelle of met bevallingsverlof bent in Noordwelle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordwelle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordwelle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordwelle
 • Als u in Noordwelle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordwelle wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordwelle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordwelle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordwelle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordwelle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordwelle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordwelle. Uitzonderingen in Noordwelle;
 • Als uw werkgever in Noordwelle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordwelle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordwelle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordwelle niet geschikt voor uw werk in Noordwelle of
 • u functioneert niet voldoende in Noordwelle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordwelle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordwelle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordwelle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordwelle verblijft, dan mag uw werkgever in Noordwelle u eveneens wel ontslaan.