Ontslag Noordstraat

Uw werkgever in Noordstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordstraat. Uw werkgever in Noordstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordstraat of met bevallingsverlof bent in Noordstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordstraat
 • Als u in Noordstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordstraat. Uitzonderingen in Noordstraat;
 • Als uw werkgever in Noordstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordstraat niet geschikt voor uw werk in Noordstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Noordstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Noordstraat u eveneens wel ontslaan.