Ontslag Noordsebuurt

Uw werkgever in Noordsebuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordsebuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordsebuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordsebuurt. Uw werkgever in Noordsebuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordsebuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordsebuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordsebuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordsebuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordsebuurt of met bevallingsverlof bent in Noordsebuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordsebuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordsebuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordsebuurt
 • Als u in Noordsebuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordsebuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordsebuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordsebuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordsebuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordsebuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordsebuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordsebuurt. Uitzonderingen in Noordsebuurt;
 • Als uw werkgever in Noordsebuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordsebuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordsebuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordsebuurt niet geschikt voor uw werk in Noordsebuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Noordsebuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordsebuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordsebuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordsebuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordsebuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Noordsebuurt u eveneens wel ontslaan.