Ontslag Noordse dorp

Uw werkgever in Noordse dorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordse dorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordse dorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordse dorp. Uw werkgever in Noordse dorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordse dorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordse dorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordse dorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordse dorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordse dorp of met bevallingsverlof bent in Noordse dorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordse dorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordse dorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordse dorp
 • Als u in Noordse dorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordse dorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordse dorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordse dorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordse dorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordse dorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordse dorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordse dorp. Uitzonderingen in Noordse dorp;
 • Als uw werkgever in Noordse dorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordse dorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordse dorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordse dorp niet geschikt voor uw werk in Noordse dorp of
 • u functioneert niet voldoende in Noordse dorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordse dorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordse dorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordse dorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordse dorp verblijft, dan mag uw werkgever in Noordse dorp u eveneens wel ontslaan.