Ontslag Noordscheschut

Uw werkgever in Noordscheschut mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordscheschut zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordscheschut

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordscheschut. Uw werkgever in Noordscheschut mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordscheschut arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordscheschut niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordscheschut te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordscheschut u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordscheschut of met bevallingsverlof bent in Noordscheschut.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordscheschut kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordscheschut die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordscheschut
 • Als u in Noordscheschut lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordscheschut wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordscheschut lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordscheschut lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordscheschut wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordscheschut op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordscheschut

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordscheschut. Uitzonderingen in Noordscheschut;
 • Als uw werkgever in Noordscheschut bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordscheschut aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordscheschut gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordscheschut niet geschikt voor uw werk in Noordscheschut of
 • u functioneert niet voldoende in Noordscheschut.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordscheschut

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordscheschut niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordscheschut of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordscheschut verblijft, dan mag uw werkgever in Noordscheschut u eveneens wel ontslaan.