Ontslag Noordschans

Uw werkgever in Noordschans mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordschans zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordschans

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordschans. Uw werkgever in Noordschans mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordschans arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordschans niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordschans te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordschans u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordschans of met bevallingsverlof bent in Noordschans.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordschans kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordschans die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordschans
 • Als u in Noordschans lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordschans wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordschans lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordschans lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordschans wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordschans op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordschans

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordschans. Uitzonderingen in Noordschans;
 • Als uw werkgever in Noordschans bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordschans aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordschans gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordschans niet geschikt voor uw werk in Noordschans of
 • u functioneert niet voldoende in Noordschans.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordschans

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordschans niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordschans of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordschans verblijft, dan mag uw werkgever in Noordschans u eveneens wel ontslaan.