Ontslag Noordpolderzijl

Uw werkgever in Noordpolderzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordpolderzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordpolderzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordpolderzijl. Uw werkgever in Noordpolderzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordpolderzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordpolderzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordpolderzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordpolderzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordpolderzijl of met bevallingsverlof bent in Noordpolderzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordpolderzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordpolderzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordpolderzijl
 • Als u in Noordpolderzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordpolderzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordpolderzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordpolderzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordpolderzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordpolderzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordpolderzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordpolderzijl. Uitzonderingen in Noordpolderzijl;
 • Als uw werkgever in Noordpolderzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordpolderzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordpolderzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordpolderzijl niet geschikt voor uw werk in Noordpolderzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Noordpolderzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordpolderzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordpolderzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordpolderzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordpolderzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Noordpolderzijl u eveneens wel ontslaan.