Ontslag Noordlaren

Uw werkgever in Noordlaren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordlaren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordlaren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordlaren. Uw werkgever in Noordlaren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordlaren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordlaren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordlaren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordlaren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordlaren of met bevallingsverlof bent in Noordlaren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordlaren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordlaren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordlaren
 • Als u in Noordlaren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordlaren wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordlaren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordlaren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordlaren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordlaren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordlaren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordlaren. Uitzonderingen in Noordlaren;
 • Als uw werkgever in Noordlaren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordlaren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordlaren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordlaren niet geschikt voor uw werk in Noordlaren of
 • u functioneert niet voldoende in Noordlaren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordlaren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordlaren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordlaren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordlaren verblijft, dan mag uw werkgever in Noordlaren u eveneens wel ontslaan.