Ontslag Noordkant

Uw werkgever in Noordkant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordkant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordkant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordkant. Uw werkgever in Noordkant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordkant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordkant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordkant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordkant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordkant of met bevallingsverlof bent in Noordkant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordkant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordkant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordkant
 • Als u in Noordkant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordkant wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordkant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordkant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordkant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordkant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordkant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordkant. Uitzonderingen in Noordkant;
 • Als uw werkgever in Noordkant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordkant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordkant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordkant niet geschikt voor uw werk in Noordkant of
 • u functioneert niet voldoende in Noordkant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordkant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordkant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordkant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordkant verblijft, dan mag uw werkgever in Noordkant u eveneens wel ontslaan.