Ontslag Noordink

Uw werkgever in Noordink mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordink zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordink

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordink. Uw werkgever in Noordink mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordink arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordink niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordink te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordink u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordink of met bevallingsverlof bent in Noordink.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordink kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordink die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordink
 • Als u in Noordink lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordink wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordink lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordink lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordink wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordink op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordink

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordink. Uitzonderingen in Noordink;
 • Als uw werkgever in Noordink bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordink aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordink gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordink niet geschikt voor uw werk in Noordink of
 • u functioneert niet voldoende in Noordink.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordink

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordink niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordink of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordink verblijft, dan mag uw werkgever in Noordink u eveneens wel ontslaan.