Ontslag Noordijk

Uw werkgever in Noordijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordijk. Uw werkgever in Noordijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordijk of met bevallingsverlof bent in Noordijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordijk
 • Als u in Noordijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordijk. Uitzonderingen in Noordijk;
 • Als uw werkgever in Noordijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordijk niet geschikt voor uw werk in Noordijk of
 • u functioneert niet voldoende in Noordijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordijk verblijft, dan mag uw werkgever in Noordijk u eveneens wel ontslaan.