Ontslag Noordhornertolhek

Uw werkgever in Noordhornertolhek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordhornertolhek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordhornertolhek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordhornertolhek. Uw werkgever in Noordhornertolhek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordhornertolhek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordhornertolhek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordhornertolhek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordhornertolhek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordhornertolhek of met bevallingsverlof bent in Noordhornertolhek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordhornertolhek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordhornertolhek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordhornertolhek
 • Als u in Noordhornertolhek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordhornertolhek wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordhornertolhek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordhornertolhek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordhornertolhek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordhornertolhek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordhornertolhek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordhornertolhek. Uitzonderingen in Noordhornertolhek;
 • Als uw werkgever in Noordhornertolhek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordhornertolhek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordhornertolhek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordhornertolhek niet geschikt voor uw werk in Noordhornertolhek of
 • u functioneert niet voldoende in Noordhornertolhek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordhornertolhek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordhornertolhek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordhornertolhek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordhornertolhek verblijft, dan mag uw werkgever in Noordhornertolhek u eveneens wel ontslaan.