Ontslag Noordhornerga

Uw werkgever in Noordhornerga mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordhornerga zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordhornerga

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordhornerga. Uw werkgever in Noordhornerga mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordhornerga arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordhornerga niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordhornerga te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordhornerga u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordhornerga of met bevallingsverlof bent in Noordhornerga.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordhornerga kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordhornerga die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordhornerga
 • Als u in Noordhornerga lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordhornerga wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordhornerga lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordhornerga lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordhornerga wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordhornerga op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordhornerga

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordhornerga. Uitzonderingen in Noordhornerga;
 • Als uw werkgever in Noordhornerga bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordhornerga aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordhornerga gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordhornerga niet geschikt voor uw werk in Noordhornerga of
 • u functioneert niet voldoende in Noordhornerga.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordhornerga

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordhornerga niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordhornerga of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordhornerga verblijft, dan mag uw werkgever in Noordhornerga u eveneens wel ontslaan.