Ontslag Noordhorn

Uw werkgever in Noordhorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordhorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordhorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordhorn. Uw werkgever in Noordhorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordhorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordhorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordhorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordhorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordhorn of met bevallingsverlof bent in Noordhorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordhorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordhorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordhorn
 • Als u in Noordhorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordhorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordhorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordhorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordhorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordhorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordhorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordhorn. Uitzonderingen in Noordhorn;
 • Als uw werkgever in Noordhorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordhorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordhorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordhorn niet geschikt voor uw werk in Noordhorn of
 • u functioneert niet voldoende in Noordhorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordhorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordhorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordhorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordhorn verblijft, dan mag uw werkgever in Noordhorn u eveneens wel ontslaan.