Ontslag Noordhoek

Uw werkgever in Noordhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordhoek. Uw werkgever in Noordhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordhoek of met bevallingsverlof bent in Noordhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordhoek
 • Als u in Noordhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordhoek. Uitzonderingen in Noordhoek;
 • Als uw werkgever in Noordhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordhoek niet geschikt voor uw werk in Noordhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Noordhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Noordhoek u eveneens wel ontslaan.