Ontslag Noordgouwe

Uw werkgever in Noordgouwe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordgouwe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordgouwe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordgouwe. Uw werkgever in Noordgouwe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordgouwe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordgouwe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordgouwe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordgouwe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordgouwe of met bevallingsverlof bent in Noordgouwe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordgouwe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordgouwe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordgouwe
 • Als u in Noordgouwe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordgouwe wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordgouwe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordgouwe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordgouwe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordgouwe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordgouwe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordgouwe. Uitzonderingen in Noordgouwe;
 • Als uw werkgever in Noordgouwe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordgouwe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordgouwe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordgouwe niet geschikt voor uw werk in Noordgouwe of
 • u functioneert niet voldoende in Noordgouwe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordgouwe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordgouwe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordgouwe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordgouwe verblijft, dan mag uw werkgever in Noordgouwe u eveneens wel ontslaan.