Ontslag Noorderkolonie

Uw werkgever in Noorderkolonie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noorderkolonie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noorderkolonie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noorderkolonie. Uw werkgever in Noorderkolonie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noorderkolonie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noorderkolonie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noorderkolonie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noorderkolonie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noorderkolonie of met bevallingsverlof bent in Noorderkolonie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noorderkolonie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noorderkolonie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noorderkolonie
 • Als u in Noorderkolonie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noorderkolonie wilt opnemen;
 • Omdat u in Noorderkolonie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noorderkolonie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noorderkolonie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noorderkolonie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noorderkolonie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noorderkolonie. Uitzonderingen in Noorderkolonie;
 • Als uw werkgever in Noorderkolonie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noorderkolonie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noorderkolonie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noorderkolonie niet geschikt voor uw werk in Noorderkolonie of
 • u functioneert niet voldoende in Noorderkolonie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noorderkolonie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noorderkolonie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noorderkolonie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noorderkolonie verblijft, dan mag uw werkgever in Noorderkolonie u eveneens wel ontslaan.