Ontslag Noorderhoogebrug

Uw werkgever in Noorderhoogebrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noorderhoogebrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noorderhoogebrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noorderhoogebrug. Uw werkgever in Noorderhoogebrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noorderhoogebrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noorderhoogebrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noorderhoogebrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noorderhoogebrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noorderhoogebrug of met bevallingsverlof bent in Noorderhoogebrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noorderhoogebrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noorderhoogebrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noorderhoogebrug
 • Als u in Noorderhoogebrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noorderhoogebrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Noorderhoogebrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noorderhoogebrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noorderhoogebrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noorderhoogebrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noorderhoogebrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noorderhoogebrug. Uitzonderingen in Noorderhoogebrug;
 • Als uw werkgever in Noorderhoogebrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noorderhoogebrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noorderhoogebrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noorderhoogebrug niet geschikt voor uw werk in Noorderhoogebrug of
 • u functioneert niet voldoende in Noorderhoogebrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noorderhoogebrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noorderhoogebrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noorderhoogebrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noorderhoogebrug verblijft, dan mag uw werkgever in Noorderhoogebrug u eveneens wel ontslaan.