Ontslag Noorderburen

Uw werkgever in Noorderburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noorderburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noorderburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noorderburen. Uw werkgever in Noorderburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noorderburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noorderburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noorderburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noorderburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noorderburen of met bevallingsverlof bent in Noorderburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noorderburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noorderburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noorderburen
 • Als u in Noorderburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noorderburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Noorderburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noorderburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noorderburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noorderburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noorderburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noorderburen. Uitzonderingen in Noorderburen;
 • Als uw werkgever in Noorderburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noorderburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noorderburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noorderburen niet geschikt voor uw werk in Noorderburen of
 • u functioneert niet voldoende in Noorderburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noorderburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noorderburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noorderburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noorderburen verblijft, dan mag uw werkgever in Noorderburen u eveneens wel ontslaan.